ไม่มีหมวดหมู่

ประดิษฐ์ ของ ใช้ จาก กระป๋อง

1:「公子」@busy:
นักขายของเล่นแห่งสเนียชนายายิ้มพริ้มระหว่างศึกษาข้อมูลของ「เตาแกนกลไกประดิษฐ์」นวัตกรรมชิ้นใหม่จากเมืองฟงแตน ดูเหมือนว่าขอแค่ผู้ใช้งานใส่วัตถุดิบลงไปก็สามารถผลิตแบบแปลนต้นแบบที่สามารถนำไปสร้าง ‘ของเล่น’ น่าสนใจอย่างอื่นได้ เช่น.. หุ่นกระป๋อง

“โอ้ะ น่าสนใจดีนี่นา นักเดินทาง” /YENWw6i3QZ

Comments are closed.

-->