ไม่มีหมวดหมู่

งาน ประดิษฐ์ ประเภท ของ ตกแต่ง

1:Spring:
@nich4wy งานประดิษฐ์ คือ งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพื่อความประณีต ความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย

ประเภทของงานประดิษฐ์ มีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
– งานประดิษฐ

Comments are closed.

-->