ไม่มีหมวดหมู่

สิ่ง ประดิษฐ์ จาก เศษ ไม้

1:𝑀𝑜𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ; with love and always:
๘)

⠀⠀⠀กระทั่งมันหายไปกับเพลิงที่ดื่มกลืนไม้รวมถึงเศษสิ่งที่ประดิษฐ์จากพืชยืนต้น เคี้ยวกินร่างปราศจากวิญญาณของคุณพ่อเป็นอย่างแรก ผมไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันหาหนังสือแบบนั้นพบได้ที่ไหนอีก
2:JamesJiAroundTheWorldFC❤️🙊:
ไกด์เจมส์กับข้อคิดดีๆ คือ
คิดก่อนที่จะใช้ และ คิดให้
มากกว่านั้นคือ คิดที่ก่อนจะทิ้ง
และสิ่งประดิษฐ์ EP นี้ คือ
เรือลำน้อย จากเศษไม้และตะปู
#LiveLikeLoveEP16 /bBO8HGLTls
3:topthaiproducts:
โคมไฟสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้ http://t.co/WhIeE49IJl

Comments are closed.

-->