ไม่มีหมวดหมู่

วิธี การ ทำ ของเล่น วิทยาศาสตร์

1:Edi:
ซื้อของเล่นฝากเด็ก

เราซื้อ สีวาดรูป อุปกรณ์แกะสลัก

งานศิลปะ ปฏิมากรรม

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ช่าง

อุปกรณ์การเกษตร

ให้หัดทำ

นอกจากการเรียน เพื่อผ่อนคลาย

สมอง และฝึกวิธีปฏิบัติ

สร้างสรรค์

ให้ๆไปเถอะ จะได้ค้นพบตัวเอง

ชอบอะไร

ชอบกันได้หลายอย่าง

หลายใจ😂

Comments are closed.

-->