ไม่มีหมวดหมู่

สิ่ง ประดิษฐ์ จาก เศษ กระดาษ

1:ฟุเสะร่างซากิ~:
@PUC_Saki น..นั่นสิ *ยิ้มค้างก่อนหันไปมองทางต้นเสียง พบว่าเสียงเป๊าะๆนั่นดังมาจากเศษกระดาษของสิ่งประดิษฐ์นั่นเอง แต่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงมาก*
2:ตัวน้อยนึง:
#กระดาษ คือ 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐ์ของคนจีนภูมิใจ ไฉ่หลุน ปราชญ์ชาวจีนได้ผลิตกระดาษในรูปแบบคล้ายคลึงกับปัจจุบัน ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนต้นราวคริสตศตวรรษที่ 2 จากเยื่อไผ่ เศษหนังสัตว์ และกาว แช่น้ำให้เละผสมกันแล้วเกลี่ยบนผืนตาข่ายกรองน้ำออก ตากให้แห้งจนกลายเป็นกระดาษ

#knowledge #ต้นไม้ /0I2R5HszJO
3:Pk.z!!!:
ประดิษฐ์(จากลังกระดาษ จากสิ่งที่มันเป็นเศษๆ) เราตั้งใจทำมาก(แต่มันไม่ค่อยสวย) เราชอบมากๆ แต่ที่บ้านมองว่ามันเป็นขยะ •́ ‿ ,•̀
4:🌻🍪 ft.🌹:
20 | สิ่งที่คุณชอบทำมากๆ แต่(เคย)​ถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระคืออะไรคะ
5:นรา:
กระเป๋าจากเศษวัสดุเหลือใช้ # สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษลัง # ภาพปะติด /s57gzz5T3h

Comments are closed.

-->